نمایش 131 - 140 از 15712
عکاس: میلادطهماسبی
1402-09-27 09:15:35
اینکه متولی صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی این شهر بر عهده اداره کل منابع طبیعی است یا برخورد با خاطیان با اداره کل مسکن و شهر سازی است یک موضوع تقسیم کار بین دو اداره است و برای دوستداران طبیعت این شهر نتیجه مهم است .
1402-09-27 08:23:21
با حضور در میدان امام (ره) آغاز شد؛
وداع عزاداران فاطمی با شهدای گمنام در میدان امام (ره) شروع شد.
1402-09-26 09:59:47
شهدا بزرگ مردان این سرزمینند که نامشان تا ابد در تاریخ حماسه سازان ثبت و ضبط شده است.
1402-09-25 05:17:43
شهدا بزرگ مردان این سرزمینند که نامشان تا ابد در تاریخ حماسه سازان ثبت و ضبط شده است.
1402-09-24 05:17:43
شهدا بزرگ مردان این سرزمینند که نامشان تا ابد در تاریخ حماسه سازان ثبت و ضبط شده است.
1402-09-23 05:17:43
شهدا بزرگ مردان این سرزمینند که نامشان تا ابد در تاریخ حماسه سازان ثبت و ضبط شده است.
1402-09-22 05:17:43
شهدا بزرگ مردان این سرزمینند که نامشان تا ابد در تاریخ حماسه سازان ثبت و ضبط شده است.
1402-09-21 05:17:43
شهدا بزرگ مردان این سرزمینند که نامشان تا ابد در تاریخ حماسه سازان ثبت و ضبط شده است.
1402-09-20 06:38:17

صفحه‌ها