وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 ساعت 17:41   |   کد مطلب: 14703
	علوم انسانی در دانشگاه در انتقال جریان فکری امام آن طور که باید نپرداخته است
رئیس دانشگاه پیام نور تویسرکان با تأکید بر اینکه غلط معنا شدن شخصیت امام (ره) زیان بارترازمجهول بودن ایشان است، گفت: علوم انسانی در دانشگاه در انتقال جریان فکری امام آن طور که باید نپرداخته است.

به گزارش نافع، «محمدقاسم ترکاشوند» در گفت و گو با خبرنگار رودآور، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در پنجشنبه هفته گذشته در حرم امام(ره)، گفت: مقام معظم رهبری در رابطه با دوری از تحریف شخصیت امام راحل(ره) بر دو موضوع تأکید داشتند، یکی  اینکه شخصیت آن بزرگوار مجهول نماند و دیگری ابعاد شخصیت ایشان غلط معنا نشود.

غلط معنا شدن شخصیت امام (ره) زیان بارترازمجهول بودن ایشان است

وی با بیان اینکه خطر غلط معنا شدن شخصیت امام (ره) به مراتب زیان بارترازمجهول بودن ابعاد شخصیتی ایشان است، اظهار کرد: بر ما دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی، علمی و پژوهشی است که در راستای تبیین شخصیت امام(ره) به این دو موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

رئیس دانشگاه پیام نور تویسرکان افزود: در تبیین شخصیت امام خمینی(ره) باید دقت داشت تا همه ابعاد والای آن بزرگوار به برای نسل کنونی تبیین شود تا این نسل نیز به درستی به نسل هآی آینده انتقال دهند.

جریان فکری ایجاد شده از سوی امام(ره) چیزی فراتر از یک خط فکری است

ترکاشوند با اشاره به اینکه نهضت امام خمینی(ره)، تنها یک خط فکری نبود، بلکه یک جریان بزرگ فکری عمیق، مذهبی، اجتماعی و سیاسی به ویژه در قرن بیستم بود، عنوان کرد: تفاوت انقلابی را که امام رهبر آن بودند با انقلاب های دیگر به همین دلیل است چرا که آن انقلاب ها تنها یک خط فکری بود و نه جریان فکری به همین دلیل شاهد هستیم انقلابی که امام به طور روشن از سال 42 شروع کردند و پس از آن پیروزی انقلاب اسلامی و بعد تاکنون ادامه یافته است، همچنان در مسیر حقیقی  خود حرکت می کند.

باید به شخصیت امام خمینی(ره) نگاهی فرادینی و فراملی نگاه شود

وی وظیفه دانشگاهیان و مراکز آموزش عالی را در چگونگی انتقال این جریان فکری مهم دانست و گفت: ما دانشگاهیان و نیز مراکز، علمی، پژوهشی و تحقیقاتی نباید به امام خمینی(ره) تنها به عنوان یک شخصیت ملی و یا شخصیتی در جهان تشیع نگاه کنیم بلکه باید با نگاهی فرادینی و فراملی به شخصیت امام(ره)، در معرفی این عالم عالیقدر کوشا باشیم.

رئیس دانشگاه پیام نور تویسرکان تصریح کرد: اغراق نیست اگر بگویم خیلی ها در کشورهای دیگر ایران را به نام امام خمینی(ره) می شناسند.

ترکاشوند به اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر ارتقاء علوم انسانی در کشورمان، عنوان کرد: واقعیت این است که در این زمینه ما دانشگاهی ها ضعیف عمل کرده ایم و امروزدغدغه ما  این است که حتی در سطوح پایینتر از دانشگاه یعنی در مدارس نیز در حوزه علوم انسانی به درستی وارد نشده ایم.

علوم انسانی در دانشگاه ها در انتقال جریان  فکری شخصیت امام(ره) آن طور که باید نپرداخته است

وی با بیان اینکه علوم انسانی و اجتماعی  که درمراکز آموزشی و دانشگاهی ما که به عنوان پایه اساس تقویت کننده و انتقال جریان های فکری هستند به موضوعاتی از قبیل تبیین شخصیت امام(ره)  کم پرداخته ایم و اگردقت نشود جریان های فکری متحجرانه ای سر بر می آورند.

رئیس دانشگاه پیام نور تویسرکان با تأکید بر اینکه بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه ناشی از انتقال تفکر استکبارستیزانه امام احل(ره) بود، ابراز کرد: پرداختن دانشگاهیان در تبیین شخصیت امام(ره) نباید تنها کاربرد داخلی داشته باشد بلکه باید برای اشاعه افکار و دیدگاه های امام خمینی(ره) اقدامات در خور توجهی انجام دهند.

ترکاشوند تصریح کرد: باید اقدامات صورت گرفته در این راستا نیز تسریع بخشید چرا که اگر تفکر امام(ره) که بر گرفته از اسلام حقیقی بود سریعتر گسترش می یافت شاید امروز شاهد ایجاد گروه های متحجرانه ای همچون داعش نبودیم.

وی افزود: ما دانشگاهیان نباید تنها نسخه برای داخل بپپچیم، بلکه باید با ارائه انواع مقالات و برنامه های مدون، در انتقال شخصیت فراملی و فرادینی امام(ره) وارد شده و نقشی مهمی را ایفا کنیم.

انتهای پیام/ح

دیدگاه شما