نمایش 1 - 1 از 1
جشنواره مقاومت ویترینی است تا آثار دفاع مقدش بیشتر دیده شود کارگردان فیلم شیار 143 گفت: جشنواره مقاومت در حقیقت ویترینی است که آثار دفاع مقدش بیشتر دیده شود و با توجه به جنگ هشت ساله ما نیازمند عرصه ای هستیم تا آثار جنگ در آن عرضه شود.
07/01/1393 - 10:02
اشتراک در آبیار