نمایش 1 - 3 از 3
دبیر انجمن صنفی کارخانجات آرد خوزستان گفت: اخیرا افزایش تعرفه‌های گمرکی واردات گندم موجب افزایش قیمت تمام شده تولید آرد و عرضه آن با نرخ‌های جدید شده است.
05/21/1394 - 09:45
توجیه اقتصادی نداشتن احداث کارخانه آرد در اسدآباد رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسدآباد گفت: سیلوهای گندم شهرستان اسدآباد ظرفیت ذخیره 117 هزار تن گندم را دارا هستند.
10/02/1393 - 13:46
کارخانه داران باعرضه آرد بی کیفیت سودشان را بیشتر می کنند معاون عمرانی فرماندار همدان گفت:کیفیت آرد عرضه شده از کارخانه ها مشکل اصلی است و دلیل آن نیز کارخانه دارانی هستند که با ارائه آرد بی کیفیت هزینه های خود را پایین آورده و سودشان را بیشتر می کنند.
07/14/1393 - 21:01
اشتراک در آرد