نمایش 1 - 1 از 1
به بهانه 20 شهریور، سالروز شهادت دومین شهید محراب آیت‌ا... مدنی شهید مدنی آغازگر مبارزات  انقلابی در همدان نافع به بهانه 20 شهریور، سالروز شهادت دومین شهید محراب آیت‌ا... مدنی گزارش می‌دهد: برای کسانی که همدان را کم می‌شناسند، نخستین تصور پس از شنیدن نام آیت‌ا... مدنی این است که او اهل و زاده این منطقه بوده‌ چراکه شکل‌‌گیری انقلاب در همدان مدیون اوست.
06/19/1393 - 11:34
اشتراک در آیت‌ا... مدنی