نمایش 1 - 1 از 1
ارژنگ امير فضلي گفت: يک سري سريال هايي که ارزش فرهنگي ندارند جايگزين سريال هاي خوب ما شده اند و سريال هاي تاريخي بسيار کم است. اگر يراي تلويزيون وقت گذاشته شود، صد در صد تلويزيون بيشتر از اين رشد پيدا مي کند و جذب مخاطبانش بيشتر از اين مي شود.
02/02/1394 - 07:46
اشتراک در ارژنگ امیرفضلی