نمایش 1 - 3 از 3
مجموعه عکس نوشته بنیان گذار کبیر انقلاب در آخرین بند از وصیت نامه گرانقدر خود به موضوع تحریف سخنان ایشان در زمان حیات و پس از آن اشاره کرده اند.
08/17/1394 - 13:41
مجموعه عکس نوشته بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) بیانات ارزشمندی درباره آمریکا دارند که پرده از چهره این دشمن دیرینه اسلام بر می دارد.
08/11/1394 - 12:46
	قیام امام خمینی(ره) سبب عزت تمام مسلمانان دنیا شد امام جمعه ملایر؛ امام جمعه ملایربا اشاره به مهمترین ویژگی‌های قیام امام خمینی(ره) گفت: قیام امام خمینی(ره) سبب عزت تمام مسلمانان دنیا و زنده شدن اسلام شد.
03/15/1394 - 15:51
اشتراک در امام(ره)