نمایش 1 - 3 از 3
محمد بستان پیرا نوشتار "گناه" را به اشتراک گذاشت: یک نکته ای که امروز تاکید ویژه ای به اون دارم گناه است؛انسان گناه کار نفس پاک و روشن خود را که از فطرت پاک الهی او سر چشمه می گیرد را سیاه می کند.
02/20/1394 - 06:40
انسان هایی که روی تار عنکبوتی زندگی می کنند ‌ شهر «موآب» واقع در ایالت «یوتا» به هم وصل می کند و می توان روی آن نشست و حتی بین صخره ها حرکت کرد.
09/17/1393 - 10:00
عاشورا بهترين فرصت انسان‌ها براي شناخت ظرفيت وجودي است نماينده ولي‌فقيه در استان: نماينده ولي‌فقيه در استان همدان انسان‌ها را لايقان رسيدن به عرش الهي دانست و گفت: عاشورا يكي از بهترين فرصت‌ها براي آگاهي انسان‌ها از اين ظرفيت وجودي خود است.
08/21/1393 - 08:47
اشتراک در انسان