نمایش 1 - 1 از 1
و این گونه بینی ریاض به خاک مالیده شد فتح الله توسلی: آنچه که رهبری معظم انقلاب اسلامی چند روز پیش فرموده بودند که بینی عربستان در یمن به خاک مالیده خواهد شد، اکنون به لطف خدا این وعده محقق شده است.
02/02/1394 - 07:54
اشتراک در انصار الله یمن