نمایش 1 - 1 از 1
تولیدکنندگان داخلی بازوان قدرتمند جبهه اقتصادی کشور هستند فرماندار ویژه ملایر گفت: تولیدکنندگان داخلی به عنوان بازوان قدرتمند جبهه اقتصادی به شمار می‌روند که بدون هیچ چشم‌داشتی برای پیشرفت و توسعه کشور فعالیت می‌کنند.
04/11/1393 - 15:38
اشتراک در بازوان