نمایش 1 - 1 از 1
ایجاد بانک ایده و تجاری سازی یکی از نیازهای کشور است معاون وزیر تعاون در همدان: معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد بانک ایده و تجاری سازی یکی از نیازهای کشور است که امید است با ایجاد نهادهای عمومی کارآفرینی در کشور این نیاز نیز رفع شود.
09/14/1393 - 19:07
اشتراک در بانک ایده