نمایش 1 - 1 از 1
مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد از آغاز برداشت محصولات باغی هلو و شلیل از باغات این شهرستان خبرداد.
06/09/1393 - 09:55
اشتراک در برداشت هلو