نمایش 1 - 1 از 1
بلیت عموهای فیتیله ای را بیاورید وپول خود را دریافت کنید خانواده هایی که نتوانستند در جشن فیتیله ای شرکت کنند: خانواده هایی که بلیت داشتند اما موفق نشدند برنامه عموهای فتیله ای را ببینند می توانند با در دست داشتن بلیت، به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان مراجعه وپول خود را دریافت کنند.
11/09/1393 - 12:04
اشتراک در بلیت