نمایش 1 - 1 از 1
مدیرعامل فیلمیران گفت: نمایش فیلم ایران برگر در طی یک ماه در سینما بهمن ملایر توانست از فروش سال 93 این سینمابیشتر شود.
01/31/1394 - 16:51
اشتراک در بهمن