نمایش 1 - 1 از 1
بررسی بودجه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر رییس مجلس، موضوع مربوط به «مالیات واحدهای لوکس» را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بودجه برگرداندند.
12/08/1401 - 12:14
اشتراک در بودجه 1402