نمایش 1 - 1 از 1
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان خبرداد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه پیگیر منابع اعتباری تصویب شده در سفر رییس جمهور به همدان برای بیمارستان اکباتان هستند گفت: امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات بتوانیم این بیمارستان را در هفته دولت افتتاح کنیم.
04/02/1402 - 11:18
اشتراک در بیمارستان اکباتان