نمایش 1 - 1 از 1
 دردسر میکروفون بی سیم و دستشویی رفتن شهردار!+فیلم فناوری میکروفون بی سیم این بار برای شهردار یکی از شهرهای آمریکا موجب شرمساری و برای اعضای جلسه و البته هزاران بیننده و شنونده دنیای مجازی موجب خنده شد.
02/19/1394 - 09:49
اشتراک در بی سیم