نمایش 1 - 2 از 2
عکاس: ایمان حامی خواه استان همدان دارای ۲۷ تالاب طبیعی و مصنوعی است که «تالاب پیرسلمان» با سه هکتار مساحت در ۱۹ کیلومتر شهر اسدآباد یکی از آنها محسوب می‌شود.
06/27/1402 - 10:04
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست استان همدان با بیان اینکه تالاب پیرسلمان در اسدآباد خشک شد گفت: باید استفاده از چاه‌های آب زیرزمینی اطراف تالاب مدیریت شود.
06/18/1402 - 12:59
اشتراک در تالاب پیرسلمان