نمایش 1 - 2 از 2
رئیس سازمان تاکسیرانی و حمل و نقل عمومی نهاوند: رئیس سازمان تاکسیرانی و حمل و نقل عمومی نهاوند گفت: با تعدادی از رانندگان متخلف به خاطر افزایش خودسرانه کرایه تاکسی برخورد شده است.
06/21/1402 - 10:37
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت تاكسيرانی شهر همدان خبرداد : مديرعامل سازمان مديريت و نظارت تاكسيرانی شهر همدان از توزیع بسته های رفاهی خدمانی بین تاكسيرانان شهر همدان خبرداد.
05/10/1394 - 12:48
اشتراک در تاکسی رانی