نمایش 21 - 23 از 23
مشکلات قدیمی‌ترین و نامی‌ترین خیابان‌ همدان گفته بودند خيابان منتهي به جواديه يا شهيد زماني كه يكی از قدیمی‌ترین و نامی‌ترین خیابان‌هاست به خيابان كرمانشاه راه دارد با مشكلات فراواني روبه‌روست.
06/22/1393 - 11:58
باز شدن گره کور ترافیکی نهاوند شهردار نهاوند گفت: با بازگشایی خیابان خاقانی گره کور ترافیکی شهرستان نهاوند باز می‌شود.
06/17/1393 - 10:07
ترافیک در همدان
05/21/1393 - 09:54

صفحه‌ها

اشتراک در ترافیک