نمایش 1 - 2 از 2
مرضیه یونسی از ادامه اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار لوازم التحریر تا نیمه مهر ماه خبر داد.
06/27/1402 - 11:47
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از وصول جریمه 1 میلیارد و 150 میلیون ریالی قاچاقچی کفش وباطری خودرو به همّت اجرای احکام تعزیرات حکومتی همدان خبرداد.
03/31/1394 - 09:44
اشتراک در تعزیرات حکومتی