نمایش 1 - 1 از 1
	حمام اعظم کبودراهنگ؛ مرکز آموزش تخصصی صنایع‌دستی شد رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کبودراهنگ از تبدیل حمام اعظم کبودراهنگ به مرکز آموزش تخصصی صنایع‌دستی در این شهرستان خبر داد.
03/25/1394 - 08:03
اشتراک در حمام اعظم