نمایش 1 - 1 از 1
خانه ویلایی یک شهید در میان خانه‌های سقف شیروانی شهر رشت، خانه‌ای هست که تاریخ و یاد مبارزات میرزا کوچک‌خان جنگلی، از دیوارهای بلند آن خودنمایی می‌کند.
09/01/1393 - 09:30
اشتراک در خانه ویلایی