نمایش 1 - 1 از 1
راه‌های «رخنه» دشمن در ایران/ پروژه «نفوذ» در کشور چگونه کلید خورد؟ هشدار مقام معظم رهبری درباره نفوذ دشمن به کشور بعد از پایان یافتن مذاکرات هسته ای نشان می دهد که ایشان به خوبی از تبعات غیر هسته‌ای این مذاکرات آگاهی دارند.
06/06/1394 - 07:17
اشتراک در خواص با بصیرت