نمایش 1 - 1 از 1
تیم بستکتبال دختران  همدان به مرحله نهایی صعود کرد تیم بسکتبال دختران دانشگاه آزاد اسلامی همدان با شکست حریف البرزی خود با اقتدار به مرحله نهایی مسابقات دسته اول دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی صعود کرد.
05/06/1394 - 08:53
اشتراک در دانشجویان دختر