نمایش 1 - 1 از 1
رزمنده‌ای که ۲ بار شهید می‌شود وقتی قسمتت شهادت باشد، فرقی ندارد که یک بار خبر شهادتت آمده باشد یا یک سال پس از اتمام جنگ...
09/17/1393 - 08:27
اشتراک در دوبار