نمایش 1 - 1 از 1
کشورهای غربی آب زیر کاه و دروغگو هستند امام جمعه موقت همدان گفت: دولت هایی که مدعی مبارزه با ظلم و جنایت هستند آب زیر کاه و دروغگو هستند چراکه هیچگونه اقدامی برای تقابل با تروریست ها انجام نمی دهند.
03/08/1394 - 15:42
اشتراک در روزجوان