نمایش 1 - 2 از 2
رئیس ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین تاکید کرد: رئیس ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین همدان با بیان اینکه امسال با وجود افزایش ۷ درصدی زائران در ایام اربعین در استان، با کمترین مشکل خدمت رسانی به زوار انجام شد، خاطرنشان کرد: مردم همدان جانانه پای کار آمدند و کار جهادی بزرگی انجام دادند که جای تقدیر دارد.
06/27/1402 - 11:41
آدرس جدید1402: آدرس جدید ستادمردمی خدمتگزاران اربعین استان همدان در سال 1402 به همرا موقعیت مکان جهت استفاده و ارتباط گیری
06/09/1402 - 08:06
اشتراک در ستادمردمی خدمتگزاران اربعین استان همدان