نمایش 1 - 1 از 1
شهرداری فامنین در اقدامی سدمعبرهای داخل شهر را از پیاده‌رو ها که انواع پوستر و تابلو باعث نارضایتی عابران و مردم شده بود را جمع آوری کرد.
06/23/1402 - 17:18
اشتراک در سدمعبر