نمایش 1 - 2 از 2
	170 شهروند بی سواد قهاوندی باسواد می‌شوند معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان خبر داد: معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: سهمیه‌ای که برای پوشش سوادآموزی در سال‌جاری در شهر قهاوند 172 نفر است.
04/14/1394 - 10:24
سوادآموزی افراد10تا20سال اسدآباد در اولویت آموزش و پرورش است فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: آموزش افراد 10 تا 20 سال در اولوبت است و از 61 نفر از این گروه های سنی شناسایی شده در شهرستان 56 نفر آموزش پذیر هستند.
07/29/1393 - 20:45
اشتراک در سوادآموزی