نمایش 1 - 1 از 1
مذاکره از نگاه فیلم سیصد فیلم سیصد 2 که کاملا ضد ایرانی ست اما نکات جالبی را در خصوص مذاکره با کشورهای استبدادی مطرح می کند!
04/06/1394 - 22:46
اشتراک در سیصد