نمایش 1 - 1 از 1
همدانی‌ها شجاعت کارآفرینی را ندارند نافع به بهانه برگزاری همایش ملی کارآفرینی در همدان گزارش می‌دهد: همه مردم به اندوختن و جمع‌آوری ثروت توجه ویژه‌ای دارند و به طور معمول، بخشی از درآمد خود را برای آینده و به اصطلاح "روز مبادا" پس‌انداز می‌کنند.
09/15/1393 - 10:22
اشتراک در شجاعت