نمایش 1 - 1 از 1
شهید بروجردی میگفت ما باید با توانمندی خودمان با ضد انقلاب روبرو شویم امروزعده ای معتقدند ما باید برای مبارزه با داعش و گروه های تکفیری باید با آمریکایی هماهنگ باشیم که خود حامی اصلی این گروهها بوده در حالی که شهید بروجردی میگفت ما باید با توانمندی خودمان با ضد انقلاب روبرو شویم.
07/02/1393 - 19:44
اشتراک در شهیدبروجردی