نمایش 1 - 1 از 1
شهردار همدان: اعضاي كميسيون اقتصاد ، سرمايه گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان به همراه شهردار ، مديرعامل سازمان سرمايه گذاري شهرداری از تعدادي از پروژه هاي سرمايه گذاري همدان بازديد کردند.
07/28/1394 - 23:40
اشتراک در شهید همدانی