نمایش 1 - 2 از 2
ستوان یکم پاسدار شهید مجتبی کرمی و بسیجی شهید مجید صانعی موفق به جمع شهدای مدافع حرم در سوریه پیوستند.
07/28/1394 - 09:49
ملاقات‌ پی در پی دولتی‌ها با صانعی در حالی که چند ماهی از ملاقات مشاور روحانی با شیخ فتنه گر در قم نگذشته است، معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با این این عنصر فتنه در قم ملاقات کرد.
07/08/1393 - 10:06
اشتراک در صانعی