نمایش 11 - 12 از 12
24 میلیون دلار سهم استان همدان از صادرات صنایع دستی مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان: استان همدان از مناطقي است كه فرآورده هاي دستي آن از شهرتي بالا در سطح كشور برخوردار است و حتي برخي از صنايع دستي آن اهميت صادراتي و جهاني دارد.
09/04/1393 - 11:56

صفحه‌ها

اشتراک در صنایع دستی