نمایش 1 - 1 از 1
نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان تاکید کرد نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: شهرداری هرچه سریعتر مصوبه طب سینایی را عملیاتی کرده و و به شورا ارائه دهد.
05/31/1402 - 05:20
اشتراک در طب سینایی