نمایش 1 - 1 از 1
در بلوار شهید رجایی همدان بلوار شهید رجایی، یکی از خیابان های و اصلی و در عین حال، پرحادثه شهر همدان است که ورود و خروج اکثر اتومبیل ها به داخل یا خارج شهر از این بلوار صورت می گیرد.
08/09/1394 - 13:58
اشتراک در عابر پیاده