نمایش 81 - 81 از 81
 ۵۹ روحانی در نهاوند ابعاد حماسه ۹ دی را تشریح می‌کنند سرپرسست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند گفت: ۵۹روحانی در مساجد نهاوند ابعاد حماسه ۹دی را برای مردم تشریح می‌ کنند.
09/18/1392 - 06:13

صفحه‌ها

اشتراک در فتنه88