نمایش 1 - 1 از 1
 پرواز هواپیمای همدان - کیش دایر شد مدیر فرودگاه همدان گفت : با پیگیری های استاندار و نمایندگان مردم همدان در خانه ملت پرواز دو سویه همدان - کیش دایر شد.
08/11/1393 - 12:36
اشتراک در فرودگاه همدان