نمایش 1 - 2 از 2
فصل شیدایی روایت آدمی و حکایت رنج است... رنج طایفه ای که بزرگ بودند اما غریب ماندند... نور ... صدا ... جلوه های ویژه ... با دیدن این صحنه ها متحیر خواهید شد ... شما را به تماشای نمایش بزرگ فصل شیدایی دعوت می کنیم
05/29/1402 - 06:12
تیزر: نمایش میدانی و چند رسانه ای فصل شیدایی را پس از اجراهای موفق در استان های مختلف کشور و همچنین در کشور عراق ، این بار در پایتخت تاریخ و تمدن ایران اجرا نماید.
05/13/1402 - 21:16
اشتراک در فصل شیدایی