نمایش 1 - 2 از 2
 "پژوهشگاه فضایی ایران" در آستانه "هوا" شدن/سرنوشت نامعلوم صنعت فضایی کشور گزارش ویژه از انحلال یکی از پایه های قدرت علمی ایران با توجه به جایگاهی که پژوهشگاه فضایی ایران از سال 87 تا کنون پیدا کرده است، انحلال و تقلیل آن تا حد زیادی جلوی پیشرفت‌های علمی کشور را می‌گیرد.
10/25/1393 - 08:35
ایستگاه فضایی در حال انفجار ایستگاه فضایی بین المللی امکان دارد که در معرض خطرناک ترین آسیب در طول حیات خود قرار داشته باشد.
09/04/1393 - 08:36
اشتراک در فضایی