نمایش 1 - 2 از 2
نمایشگاه بهاره 18اسفنددرهمدان برپا می شود مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف همدان از برپایی نمایشگاه فروش بهاره از 18 اسفند در همدان خبر داد.
12/03/1393 - 07:55
بامدیریت تولیدشاهدواقعی شدن قیمت مرغ در بازارهستیم معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت:با اقدامات صورت گرفته در راستای مدیریت تولید مرغ و کنترل قیمت آن در استان در هفته جاری شاهد واقعی شدن قیمت مرغ در بازار هستیم.
11/24/1393 - 12:06
اشتراک در قیمت مرغ