نمایش 1 - 2 از 2
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین مدیرجهادکشاورزی شهرستان فامنین گفت: از آغاز خرید محصول گندم در این شهرستان تاکنون۱۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شده است.
05/12/1394 - 09:43
	بهره برداری از 10 پروژه کشاورزی در کبودراهنگ مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ خبر داد؛ مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ گفت: یک واحد پرورش گوساله 100 راسی با اشتغالزایی 4 نفر و 9 پروژه آّبیاری بارانی تحت فشار با اشتغالزایی 38 نفر در بیش از 156 هکتار از اراضی آبی شهرستان به بهره برداری رسید.
03/27/1394 - 16:45
اشتراک در مدیرجهاد