نمایش 1 - 1 از 1
پایان نشست 1+5 جزئیاتی از توافق احتمالی ایران و ۱+۵ در این توافق تحریم های اقتصادی برای بازه های زمانی مشخص مثلا ۶ ماهه تعلیق می‌شوند/ ظرفیت غنی سازی ۶۰۰۰ سو خواهد بود/ذخیره مواد ۵ درصد از ایران خارج نخواهد شد و در ایران رقیق یا اکسید می شود.
01/10/1394 - 13:52
اشتراک در مذاکرات5+1