نمایش 1 - 2 از 2
بسیج جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور: جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور گفت: 48 درصد دانش‌آموزان کشور عضو بسیج دانش‌آموزی هستند که در 105 هزار دفتر بسیج در سطح کشور فعالیت می کنند.
05/12/1394 - 22:37
مردم نباید از مطالبه گری خود نسبت به فتنه گران کوتاه بیایند دبیر شورای اصولگرایان استان همدان در گفتگو با نافع: دبیر شورای اصولگرایان استان همدان گفت: نسبت به خائنان و کسانی که فریب خورده اند نباید تحفیف قائل شد و مردم نباید از مطالبه گری خود نسبت به فتنه گران کوتاه بیایند.
10/10/1393 - 12:30
اشتراک در مطالبه گری