نمایش 1 - 1 از 1
معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه ملایر گفت: امسال با توجه به در پیش رو بودن انتخابات، دهیاران بنا بر قانون باید بی طرفی و استقلال خود را حفظ کنند و بستر را برای حضور حداکثری مردم مهیا کنند.
04/31/1394 - 07:52
اشتراک در معاون استاندارهمدان