نمایش 1 - 2 از 2
آموزش مهارت‌های اجتماعی دغدغه مسئولین باشد معاون سیاسی و امنیتی استاندار: معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان گفت: کسب و آموزش مهارت‌های اجتماعی یکی از رسالت های مهم مسئولین است که بر همه واجب است.
05/08/1394 - 14:00
دانش‌آموزان رزمنده میدان جنگ، دیپلمات‌های کشورمان هستند معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان به 30 مهر روز حماسه آفرینی دانش‌آموزان همدان در مقابل استبداد اشاره کرد: همین دانش‌اموزان ادامه دهنده راه آن دانش‌آموزان در 30 مهر بودند که در جبهه‌های جنگ هشت ساله حماسه آفرین شدند.
05/01/1394 - 08:21
اشتراک در معاون سیاسی همدان