نمایش 1 - 1 از 1
تعلیم و تعلم در کلام امام خمینی(ره) دانش آموزان مهم ترین سرمایه های حال و آینده کشورند؛ زیرا دو ویژگی مهم «تحرک و شادابی» و «پاکی و معصومیت» را در خود جمع کرده اند.
03/12/1399 - 08:07
اشتراک در معلمتربیت