نمایش 1 - 3 از 3
کنجکاوي مغزتان را بزرگ مي کند! توسعه و رشد و پيشرفت دروني افراد کنجکاو و فعال بودن آنها سبب رشد سلول هاي مغزي جديد در آنها مي شود.
08/18/1400 - 12:35
دلیل علمی «لبخند بزن تا دنیا به روی تو لبخند بزند» کشف شد تیمی از دانشمندان نشان داده‌اند لبخندزدن، شیوه پردازش عواطف افراد دیگر توسط مغز را تغییر می‌دهد.
01/25/1394 - 22:30
اشتراک در مغز